1. ábra: A BoneAlbumin munkacsoport résztvevőinek előkészítő megbeszélése.
2. ábra: Dr. Lacza Zsombor, a projekt vezetője, a tudományos ülés moderátora.
3. ábra: Dr. Horváthy Dénes: Kísérletes vizsgálatok.
4. ábra: Dr Csönge Lajos: A BoneAlbumin gyártás optimalizációja.
5. ábra: Dr. Benedek Gábor: Humán csontpótlás alkalmazása.
6. ábra: Kónya János: 3D-s blokk tervezése.
7. ábra: Dr. Csák Csaba: 3D-s blokkok beültetése.
8. ábra: Dr. Simonffy László: Szájsebészeti korai tapasztalatok.
9. ábra: Dr. Török Roland: Modern augmentációs technikák.
10. ábra: Dr. Gáspár Lajos: Forradalmi áttörés a csontpótlásban.
11. ábra: Dr. Szabó Zoltán: Nemzetközi környezet.
12. ábra: Az MTA Kodály teremben az ülés résztvevői. 
2016. június 1-én a Magyar Tudományos Akadémia székházában tudományos konferenciát rendezett az OrthoSera Dental Kft., az új humán allograft csontpótló anyag eddigi kutatási eredményeiről fogorvosok, szájsebészek, implantológiával foglalkozó szakemberek számára. A Kodály teremben szervezett programon mintegy 140-en vettek részt, nemcsak az ország különböző részeiről érkeztek implantológiával foglalkozó szakemberek, de a környező országokból is többen megragadták az alkalmat, hogy a nagyszabású rendezvényen első kézből kaphassanak új információkat a világszerte újdonságnak számító eljárás hazai eredményeiről.

Dr. Lacza Zsombor PhD ortopéd sebész, kutatóorvos, az új eljárást kidolgozó munkacsoport vezetője nyitotta meg a nagy érdeklődéssel kísért konferenciát, bemutatta a tudományos program résztvevőit, és röviden ismertette a projekt jelenlegi állását. Kiemelte, hogy a csípőprotézis-beültetéskor a műtét során a combcsont feje mint élő csont felszabadul, és ebből a mintegy 5 cm átmérőjű csontgolyóból van lehetőség a munkacsoport által kidolgozott technológiával granulátum, csontblokk készítésére. Ennek szájsebészeti, fogászati, implantológiai felhasználásához a megfelelő engedélyek rendelkezésre állnak, és megkezdődtek a klinikai vizsgálati programok, melynek első eredményeiről fognak beszámolókat hallani a résztvevők. Ahhoz, hogy idáig eljusson a program, 60 ember munkája kellett. Az első helyen szerepel a Szövetépítő kutatócsoport, a Semmelweis Egyetem, a Semmelweis Innovations, az OrthoSera GmbH, az OrthoSera GmbH partnerei, az OrthoSera Dental, hazai tudományos partnerek, klinikus társszerzők és külföldi kooperációs partnerek.

A vezető kutató bevezetőjét követően: az alapkutatásokról dr. Horváthy Dénes PhD, a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet munkatársa számolt be. A patkánykísérletek során a koponyatetőből távolítottak el kerek csontlapokat, majd vizsgálták a spontán, valamint BoneAlbuminnal fedett esetekben a trepanációs nyílás, feltelődését. A vizsgálatok elsődleges célja a megtisztított csonthoz adott serum albumin hatásának vizsgálata volt, amelyről bebizonyosodott, hogy a mesenchymalis őssejtek aktiválásában, az osteoblastok tevékenységében, a gingivalis fibroblastok viselkedésében kifejezett csontregenerációt, csonttermelést serkentő eredményeket hoz. Ugyancsak az állatkísérletes vizsgálatok eredménye, miszerint bebizonyosodott, hogy a serum albumin hozzájárul a bakteriosztatikus felület létrehozásához, gátolja a kórokozók elszaporodását. A vizsgálatok rámutattak arra, hogy az albumin felszabadul csonttraumák esetén, jelentős szerepet játszik a regenerációban, az albumin felszabadulása további albumintermelést indukál. Így nemcsak az osteoblastok és őssejtek aktiválása következik be, hanem az albumin jelenléte feedback reakció révén további albumintermelést serkent, vagyis egy önmagát gerjesztő folyamatot indít el. Így az elsősorban a csont szerkezetét tartalmazó allografthoz történő albumin adása alapjaiban új hatásra képes csontpótlót eredményez. Az állatkísérletes program eredményeként sikerült bizonyítani, hogy a BoneAlbumin:
1. Aktív hatóanyag,
2. Gyorsítja a csontosodást,
3. Kedvező felületet biztosít a progenitor sejtek kitapadásához,
4. Csökkenti a baktériumok kolonizációját.

Dr. Csönge Lajos, a győri megyei kórházban tevékenykedő Nyugat-Magyarországi Regionális Szövetbank igazgatója csontélettani, csontszövettani vizsgálatokon és eljárásokon keresztül mutatta be a serum albuminnal kezelt humán allograft tulajdonságait, viselkedését, az egyes csontpótló típusok előállításának fontosabb lépéseit. Rámutatott arra, hogy az ideális csontdonor nem idősebb 40 évnél, az előállításhoz pedig spongiosa- vagy corticospongiosarészekre van szükség. A csontőrlemény, granulátum szemcsemérete különböző lehet: 0,5 mm-nél kisebb, 1,5 mm – 2 mm közötti, illetve 2 mm-nél nagyobb. A csontblokkokat pedig a szükséges, előre megadott méretben lehetséges előállítani. Elmondta, hogy a csontpótlógyártás során az emberi preparátumból nyert csontot dezantigenizálják, részlegesen dekalcinálják, önemésztésen, majd kémiai sterilizáláson vezetik keresztül. Ezt követően történik a serum albumin hozzáadása a preparátumhoz. A csontgraft beépülését segíti a BoneAlbumin graft oszteokondukciós, oszteoindukciós és oszteogenezist indukáló hatása.

Dr. Benedek Gábor, a szegedi Dentha magánfogászati csoport vezetője az első 6 hónap alatt szerzett klinikai tapasztalatokat foglalta össze. Az implantációs műtétek esetén a BoneAlbumint használták csontpótlási esetekben. A klinikai gyakorlatban az eddigi tapasztalatok rámutattak arra, hogy az alapkutatásokban tapasztalt tulajdonságok érvényesülése megfigyelhető a klinikumban is, és kedvezőek a kezdeti eredmények. A csontpótláshoz egy műtét elegendő, nem szükséges a betegből máshonnan csontot venni, rövidebb a műtéti idő, és lehetőség van 3D-s tervezésre is.

Kónya János, a győri Dent Art fogtechnikai munkacsoport vezetője a 3D-s tervezés és fogtechnikai laborban történő egyedi csontblokk-előállítás lépéseiről és módszereiről mutatott be anyagokat. A betegről készült CT-felvétel alapján történik meg a tervezés, a méretek meghatározása, majd a komputervezérelt program segítségével állítják elő a csonthiányra szabott blokkot. A virtuális tervezés lépéseit követi a CAD/CAM csontmegmunkálás, a csontblokkból a pontos 3 dimenziós blokk kifaragása.

Dr. Csák Csaba szájsebész Győrben a helyi csontbank által rendelkezésére bocsátott és a Kónya János csoportja által 3 dimenziósan előállított blokkot ültette be pácienseinek. Kiemelte hogy a 3D-s tervezésű és előállítású csontblokkok beültetése során nem szükséges a kész blokkon jelentős korrekciókat végezni, az szinte azonnal a helyére illeszthető, a nagy felületen való érintkezés jelentősen meggyorsítja és biztosabbá teszi a csontblokk vaszkularizációját, beépülését. Nem szükséges granulátummal kiegészíteni a pótlást, a műtét gyorsabb és biztonságosabb, mint a saját, a betegből nyert csontblokk esetében. Itt is kiemelten fontos a feszülésmentes lebennyel történő sebzárás. A műtétet antibiotikus védelemben kell végezni, a BoneAlbumint nem kell nedvesíteni, azonnal a felületre helyezhető előkezelés nélkül. Nem tanácsos protézis alkalmazása a beültetett csont felett, és tilos a dohányzás legalább 3 hétig.

Dr. Simonffy László a Semmelweis Egyetem, Oralis Diagnosztikai Tanszék, Dento-alveolaris sebészeti osztályán szerzett tapasztalatokról számolt be. A prospektív, randiomizált, kettős vak vizsgálatok során 30 beteg esetében összehasonlították a bovin BioOss és a humán BoneAlbumin viselkedését alsó bölcsességfogak eltávolítását követő alveolus prezervációban. Az eredményt 6 hét, 12 hét, majd 1 év után végzett CT-vel állapították meg. A kontroll, BioOss és BoneAlbumin csoportban a 6–12 hetes, valamint az 1 éves CBCT-képeken a Bone Albumin elkülönülése minden stádiumban kevéssé kifejezett volt az élő környező csonttól, az 1 éves kontrollon pedig általában alig észlelhető a határvonal az eredeti és a pótolt csontanyag között. Vizsgálták a demarkációt, posztoperativ fájdalmat és oedemát, a csontgyógyulási folyamat eredményességét. Valamennyi tekintetben a BoneAlbuminnal kedvezőek voltak a tapasztalatok. A bemutatott műtétek között látható volt lateralis augmentációs eset, olyan sinus lift, ahol az egyik oldalon BioOsst, a másikon BoneAlbumint alkalmaztak, valamint onlay plasztika. Az eddigi tapasztalatok kedvezőek, számos előnyös tulajdonság igazolódott a klinikai gyakorlatban.

Dr. Török Roland a nürnbergi Török Implant Institut implantológiai központban szerzett több évtizedes fontos tapasztalatokra mutatott rá előadásában. Kiemelte az egyes csontpótlók és az alkalmazott membránok összehangolásának fontosságát. Lényeges a membrán felszívódási idejének helyes megválasztása, az adott csontpótlóhoz csak a megfelelő membrán adhat jó eredményt. Nagy hangsúlyt helyezett a bovin eredetű BioOss viselkedésének különbségére a humán eredetű (BoneAlbumin) anyagokkal szemben. Jelentős szerepet játszik a PRF (Platelet Rich Fibrin) az implantológiai protokolljai között, melyet bemutatott. Ismertette a keményszöveti augmentáció algoritmusát, kiemelve olyan fontos tényezők szerepét, mint a mesenchymalis sejtek aktiválása, a növekedési faktorok szerepe, a fibrin, a kollagén, a plazma proteinek, az erek, a softlézer-terápia.

Dr. Gáspár Lajos PhD (Gáspár Medical Center) ismertette, hogy a BoneAlbumin ismert alkalmazási lehetőségei közül a szájsebészet számára fontosakat, az alveolus prezerváció, a lateralis és verticalis csontaugmentáció, cystectomia utáni állcsontdefektusok rehabilitációja, sinus lift, onlay plasztika. Összefoglalta, hogy a BoneAlbumin szájsebészeti, fogászati, implantológiai alkalmazása a következő fontosabb előnyöket biztosítja: A 10 éves ortopédiai sebészeti alkalmazás tapasztalt előnyei érvényesülnek az állcsontokon is. Kifejezetten jó a szöveti integráció az állcsontokban. Más csontpótlókhoz képest kisebb a demarkáció a csont-graft határon. Az eredeti saját csonthoz nagyon hasonló csontszerkezet alakul ki. A reszorpció mértéke szignifikánsan kisebb, mint az átültetett saját csont esetén. Nem találhatók a szintetikus csontpótlók esetén később tapasztalt elkülönült granulátumok, élettelen szemcsék a csontpótlás területén. Technikailag előnyös az egyszeri műtét, a lerövidült kezelési idő. Jól alkalmazható a 3D-s tervezés, csontblokkok individuális előállítására van lehetőség. Előadásában rámutatott arra, hogy az eddigi tapasztalatok szerinti igen kedvező tulajdonságok sorra igazolódnak a klinikai gyakorlatban, és a Bone Albumin forradalmi fejlődést, áttörést jelenthet a szájsebészeti, fogászati, implantológiai csontpótlásban.

Dr. Szabó Zoltán bemutatta a magyar BoneAlbumin nemzetközi megismertetésének folyamatát, nemcsak a környező országokban, Bulgáriában, hanem idén őszre tervezik a BoneAlbumin gyártását és elérhetővé tételét Hollandiában is. Fontos együttműködések körvonalazódnak el a következő további országokban is: Egyesült Királyság, Törökország, Görögország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Németország, Románia. A következő időszakban újabb fontos klinikai vizsgálatok indulnak a hazai 4 orvosi egyetem szájsebészeti centrumának bevonásával, nemzetközi study az Egyesült Királyságban és további vizsgálatok.

Az előadásokat kerekasztal-megbeszélés követte, melyben a hallgatóság élénk érdeklődése mellett válaszoltak a felvetett kérdésekre dr. Benedek Gábor, dr. Csák Csaba, dr. Gáspár Lajos, dr. Török Roland valamint a moderátor dr. Lacza Zsombor. A BoneAlbumin akadémiai bemutatkozása a hazai tudományos kutatások nemzetközi vonatkozásban is igen figyelemre méltó eredményességét bizonyítja, az eddigi eredmények egyre erősítik azt a nézetet, hogy a szájsebészeti, fogászati, implantológiai csontpótlásban forradalmi fejlődést, áttörést jelenthet az eddig alkalmazott eljárásokkal szemben.