Ebben a sorban az első ország Hollandia, amelyet a következő év folyamán majd más országok is követnek. Azt gondolnánk, hogy az orvostudomány technológiai élvonalába sorolható területeken – mint például az implantológia, illetve az arc-, állcsont- és szájsebészet – tiszta formában érvényesül az, amit a „globális világunk egy nagy falu” gondolat jelent. Azaz, nem várhatók jelentős eltérések, technológiai, módszertani, műtéttechnikai, anyaghasználati különbözőségek az egyes akadémiai centrumok, iskolaformáló professzorok, sőt egyes országok között. Hollandiai tapasztalataink ékesen bizonyították, hogy ez mennyire nincs így. Részben a szabályozási környezet, részben az adott egészségügyi rendszer szerveződése, finanszírozása, a történelmi, kulturális, szociális különbségek olykor jelentős eltérésekhez vezetnek. Vonatkozik ez akár az anyaghasználati, akár az egyes szakorvosi kompetenciák közötti különbségekre. Az előbbire jó példa az esetünkben szignifikánsan különböző preferenciamintázat a szintetikus, xeno-, allo- és autograft csontpótlók használatában, az utóbbira pedig az, hogy Hollandiában csak szájsebészek végezhetnek a sinus maxillaris potenciális megnyithatóságával járó műtétet, illetve általánosságban is markánsabb a fogorvosi és szájsebészi kompetenciák elválasztása. Az implantológiai beavatkozások végzéséhez országosan egységes követelményrendszer van, amellyel mind a fogorvosok, mind a szájsebészek bővíthetik a saját kompetenciájukat. Hollandiában három nagy szájsebészeti egyetemi centrum van, a holland Randstad („patkóváros”: Amszterdam, Rotterdam, Hága és Utrecht a térképen patkó alakú konglomerátuma) fővárosának számító Amszterdamban, a déli Nijmegenben és az északi Groningenben. A hallgatók száma alapján (~120, ~60, ~30 fő) az amszterdami ACTA számít a holland szájsebészet fellegvárának, de mindhárom egyetemi centrummal folytatunk tárgyalások a BoneAlbumin hollandiai bevezetésével kapcsolatosan, illetve tudományos kutatási programok holland igényekre való profilozásával, amelyek a BoneAlbumin további tulajdonságait, in vitro és in vivo viselkedésének sajátosságait hivatottak részletesen feltárni.