A 3D CAD/CAM technológia régóta a fogászat-szájsebészet technológiai fejlesztéseinek homlokterében álló terület, de élő anyagon való adaptációját a BoneAlbumin megjelenése tette lehetővé Magyarországon. Mára már a BoneAlbumin 3D CAD/CAM a páciens egyéni csontstruktúráira pontosan illeszkedő térgörbe blokkok kerültek az érdeklődés középpontjába. A fejlesztések során, nem várt externáliaként, újra kellett fogalmaznunk kérdéseinket a képalkotó eljárásokról általában, és a CBCT-képek értékelhetőségével kapcsolatban különösen. Most vált igazán fontossá annak megértése, hogy hol van valójában a funkcionális, egyben terhelhetőségi limitet is jelentő valódi csonthatár. Hogyan viszonyul a valódi csonthatár a képalkotó felvételen látható relatív csonthatárhoz? E kérdések újraválaszolása egyben a CT-technológia fejlesztéséhez is hozzájárul. Nem bármilyen CT-felvétel alapján gyártható „sejt a sejthez” illeszkedő térgörbe. Az, hogy csak kiváló minőségű CT alapján lehet pontosan dolgozni, közös tanuláshoz vezetett, fejlesztette a csontpótlással foglalkozó partnereink körében a képalkotó kultúrát és tudást, s további kutatásokra ösztönöz.

Bebizonyosodott, hogy még a több évtizedes brillír sebészi gyakorlat és tapasztalat sem veheti fel a versenyt a digitális tudás pontosságával. Szerencsés esetben a kettő együtt jár, hiszen az analóg, intuitív, sokszor megindokolhatatlan egyéni megoldások adják a sebészi munka sava-borsát, de jó, ha ez egzakt, mindig megindokolható, bármikor megismételhető eljárások biztonságos talaján állnak. Ráadásul így a fiatalabb kollégák is nagyobb biztonsággal, háttértámogatással nyúlhatnak hozzá azokhoz az esetekhez, amelyek elvezetik őket a majdani nagy varázslatokhoz. Örülünk, hogy a BoneAlbumin 3D CAD/CAM technológia innovatív megoldásaival tevőlegesen járulhatunk hozzá a fiatal kollégák szakmai fejlődéséhez. Az OrthoSera Dental BoneAlbumin termékcsaládjának 3D CAD/CAM partnerei: Dentalklinik, dr. Tóka fejlesztőcsapata (Sopron), továbbá dr. Csák Csaba (DentArtKlinik) és Kónya János (DentArtTechnik) kutatási munkacsoportja (Győr).